HOME > 탁구정보 > 탁구용어

탁구용어

5

  번호 제목 글쓴이 등록일 조회  
  5 백핸드 블록 Backhand Block 최진영 2017.06.12 19:22 39  
  4 포핸드 스매시 Forehand Smash 최진영 2017.06.12 19:22 29  
  3 포핸드 탑스핀 (= 포핸드 드라이브) Forehand Topspin, Forehand Drive 최진영 2017.06.12 19:21 32  
  2 포핸드 롱 Forehand Long 최진영 2017.06.12 19:21 37  
  1 포핸드 블록 Forehand Block 최진영 2017.06.12 19:20 32